Хэмжилтийн захиалга өгсөнөөс хойш ажлын 3 цагийн дотор борлуулалтын ажилтан тантайхолбогдон хэмжилт хийх цагийг тохиролцож, захиалгыг баталгаажуулна.

Хэмжилтийн захиалга

Таны тавилга хэмжилтийн захиалга амжилттай бүртгэгдлээ.

Төлбөр төлөгдсөний дараа борлуулалтын ажилтан ажлын 3 цагийн дотор холбогдон хэмжилтийн цаг тохирох болно.

Хаан банк: 5040440299 /төгрөг/
Нэр: Юмэко Дизайн ХХК
Дүн: 500,000₮
Утга: Нэр утасны дугаараа заавал бичнэ үү.

БИДНИЙГ СОНГОСОН ТАНД БАЯРЛАЛАА.
Oops! Something went wrong while submitting the form.